Home / Tin Tức / Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM hoạt động từ tháng 3

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM hoạt động từ tháng 3

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5.12.2016 của Thủ tướng về thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

BQL là cơ quan thuộc UBND TP.HCM, có chức năng giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND TP và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương.

BQL có chức năng quản lý ATTP từ sản xuất đến lưu thông, kể cả bếp ăn tập thể, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các chợ đầu mối, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm… của Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương đã phân cấp cho Sở Y tế, Sở Công thương, Sở NN-PTNT TP.
BQL còn xây dựng, trình UBND TP ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ATTP; tổ chức việc cấp, đình chỉ, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy tiếp nhận trong lĩnh vực ATTP…

BQL có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; có trụ sở làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. UBND TP.HCM quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL.

Theo quyết định, BQL có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Ban Quản lý có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế công chức của Ban Quản lý được tính trong tổng số biên chế công chức của UBND TP.HCM.

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

img1
quyết định thành lập UB QL ATTP
Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan bổ nhiệm nhân sự chủ chốt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý. Các sở ngành liên quan bố trí trụ sở làm việc, kinh phí, trang thiết bị… cho ban quản lý.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu việc bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự của các bộ phận thực hiện an toàn thực phẩm của các phòng, chi cục trực thuộc Sở Y tế, Sở Công thương, Sở NN-PTNT về ban quản lý được hoàn thành trong quý 1/2017. Ban Quản lý chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.3.2017.

Tin mới

Xử phạt hơn 55 triệu đồng đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic

(NTD) – Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã ban hành quyết …

Hotline: 0918 828 875