Home / Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm

Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm

Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm bao gồm những Luật, Nghị định, Thông tư mà Nhà nước ban hành để quản lý về An toàn thực phẩm nói riêng và Thực phẩm nói chung. Các doanh nghiệp ngành thực phẩm cần nắm để có thể sản xuất kinh doanh đúng quy định Nhà nước

  • Quốc Hội – Chính Phủ
  • Bộ Công Thương
  • Bộ Y Tế
  • Bộ Nông Nghiệp
  • Các VBPL Khác

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM – 55/2010/QH12 Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, …. Click để xem đầy đủ
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen…  Click để xem đầy đủ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP Quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm. Click để xem đầy đủ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2013/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Click để xem đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
Thông Tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Click để xem đầy đủ
Thông Tư 58/2014/TT-BCT Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhỉệm quản lý của Bộ Công Thương Click để xem đầy đủ
 Thông Tư 45/2012/TT-BCT Quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao gồm:…  Click để xem đầy đủXem phụ lục đính kèm
Thông Tư 40/2012/TT-BCT Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo tên sản phẩm, thành phần cấu tạo, công dụng của sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản sản phẩm, …. Click để xem đầy đủXem phụ lục đính kèm
Thông Tư 39/2012/TT-BCT Quy định hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu…. Click để xem đầy đủ
Thông Tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý Click để xem đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
Thông Tư 47/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  Click để xem đầy đủ
 Thông Tư 30/2012/TT-BYT Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố  Click để xem đầy đủ
Thông Tư 27/2012/TT-BYT Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Click để xem đầy đủ
Thông Tư 26/2012/TT-BYT Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Click để xem đầy đủ
Thông Tư 16/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế Click để xem đầy đủ
Thông Tư 15/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Click để xem đầy đủ
Quyết Định 4282/2004/QĐ-BYT Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Click để xem đầy đủ
Quyết Định 216/2014/QĐ-ATTP Quyết định về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phấm; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phấm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phấm bao gói sẵn có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời Click để xam đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN Quyết định ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn Click để xem đầy đủ
 Thông Tư 65/2012/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (dưới đây gọi tắt là giấy chứng nhận). Click để xem đầy đủ
Thông Tư 61/2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về trình tự, nội dung thực hiện Chương trình giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thủy sản sau thu hoạch; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giám sát và các cơ sở tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau thu hoạch (sau đây gọi tắt là Cơ sở).  Click để xem đầy đủ
 Thông Tư 59/2012/TT-BNNPTNT Quy định về điều kiện và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè. Click để xem đầy đủ
Thông Tư 49/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm để thực hiện các dự án áp dụng VietGAP đối với các sản phẩm Click để xem đầy đủ
Thông Tư 48/2013/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Cơ sở) Click để xem đầy đủ
Thông Tư 13/2011/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm (sau đây gọi tắt là hàng hóa) nhập khẩu vào Việt Nam Click để xem đầy đủ
Thông Tư 07/2013/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế Click để xem đầy đủ
Thông Tư 05/2013/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Click để xem đầy đủ
Thông Tư 02/2014/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Click để xem đầy đủ
Thông Tư 02/2013/TT-BNNPTNT Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối Click để xem đầy đủ

Văn Bản Nội Dung Xem Trước
TCVN 5603-Nguyên tắc chung về Vệ sinh an toàn thực phẩm Xác định những nguyên tắc thiết yếu về vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng suốt cả chu trình thực phẩm…… Click để xem đầy đủ
 Thông Tư Liên Tịch 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Click để xem đầy đủ
Hotline: 0918 828 875