Home / Kiến Thức / Kiến thức ATTP cho nhà sản xuất / Cảnh báo thuốc Lincomycin 500mg giả

Cảnh báo thuốc Lincomycin 500mg giả

Đánh giá bài viết

Tin mới

Thu hồi 4 sản phẩm mỹ phẩm của công ty Khải Hà

Các sản phẩm này bao gồm: Phong tê thấp Hoàng Xuân do Công ty cổ …

Hotline: 0918 828 875