Home / Hỏi Đáp / Cơ quan và Tổ chức nào có thể công nhận tiêu chuẩn VietGAP cho rau an toàn?

Cơ quan và Tổ chức nào có thể công nhận tiêu chuẩn VietGAP cho rau an toàn?

Trả lời: VietGAP là Quy phạm thực hành nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm nông nghiệp trong 3 ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Tổ chức chứng nhận có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 sẽ được Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi hoặc Tổng cục Thủy sản chỉ định trở thành tổ chức chứng nhận VietGAP cho sản phẩm cây trồng, vật nuôi hoặc thủy sản.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;
  2. Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm (gọi chung là TCVN 7457:2004) về lĩnh vực đề nghị chỉ định;
  3. Luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá cho từng lĩnh vực thuộc biên chế chính thức hoặc lao động ký hợp đồng dài hạn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Quý doanh nghiệp có thể tra cứu danh sách của các tổ chức chứng nhận VietGAP đã được Bộ Nông nghiệp chỉ định trên trang tin điện tử của 3 cơ quan chỉ định nói trên thuộc Bộ nông nghiệp.

Trân trọng

 

 

Tin mới

Hỏi đáp về VietGap trong nuôi trồng thủy sản

Câu hỏi 1: VietGAP là gì? Đáp: VietGAP là tên viết tắt của cụm từ …

Hotline: 0918 828 875