Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Thông Tư 43/2018/TT-BCT

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Thông tư này quy định về các nội dung sau: Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở …

Xem tiếp

Một số điều đáng chú ý của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch này chủ yếu tập trung vào 3 vấn đề chính đó là: phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về ATTP và xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thuộc thẩm quyền quản lý …

Xem tiếp

Từ ngày 15/4/2016: Cơ sở SX-KD thực phẩm nhỏ lẻ bắt buộc phải xin Giấy phép ATTP

Ngày 31/12/2015 vừa qua, Bộ Công Thương chính thức ban hành Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, kể từ ngày 15/4/2016 Các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh (đăng ký …

Xem tiếp

Quy định mới về điều kiện bảo đảm ATTP cho cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ – Bộ Công Thương

  Ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Theo đó, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh ( đăng ký hộ kinh doanh) …

Xem tiếp

Thông Tư 57/2015/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG ————– SỐ: 57/2015/TT-BCT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ———————- Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015                                            THÔNG TƯ Quy định điều kiện bảo đảm an …

Xem tiếp

Thông Tư Số 28/2013/TT-BCT

Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Xem tiếp

Thông Tư Số 39/2012/TT-BCT

quy định hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu....

Xem tiếp

Thông Tư Số 40/2012/TT-BCT

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo tên sản phẩm, thành phần cấu tạo, công dụng của sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản sản phẩm, các cảnh báo (nếu có) tác dụng cho một hoặc một nhóm đối t­ượng đối với thực phẩm (sau đây gọi là nội dung quảng cáo): rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

Xem tiếp

Thông Tư Số 45 /2012/TT-BCT

quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao gồm:...

Xem tiếp

Thông Tư 58/2014/TT-BCT

Thông tư về quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhỉệm quản lý của Bộ Công Thương

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875