Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / Bộ Nông Nghiệp

Bộ Nông Nghiệp

Thông Tư 38/2018/TT-BNNPTNN

thông tư 38

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm và quyền hạn của các bên có …

Xem tiếp

Thông Tư 34/2018/TT-BNNPTNN

thông tư 34

Thông tư 34 quy định về Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu. Hướng dẫn thực hiện kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn …

Xem tiếp

Một số điều đáng chú ý của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch này chủ yếu tập trung vào 3 vấn đề chính đó là: phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về ATTP và xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thuộc thẩm quyền quản lý …

Xem tiếp

Quy định giới hạn dư lượng thuốc thú y trong thịt và nội tạng của lợn

Giới hạn tối đa dư lượng (MRL) thuốc thú y là lượng tối đa một loại thuốc thú y sau khi sử dụng còn lại trong thực phẩm và được tính theo microgam thuốc thú y trong một kilogam thực phẩm dạng rắn hoặc một lít thực phẩm dạng lỏng. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong thuốc thú y sẽ …

Xem tiếp

Quy định mới về việc giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thủy sản là việc đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm theo quy định thông qua việc lấy mẫu phân tích theo kế hoạch được phê duyệt. Việc giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước khi đưa ra thị …

Xem tiếp

Quy định về xuất khẩu thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật vào Indonexia

Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Indonesia vừa ban hành Luật số 04/2015 thay thế cho Luật số 88/2011 nhằm đưa ra các quy định về xuất khẩu thực phẩm vào Indonexia, Luật số 04/2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 . Kính gửi: – Các cơ sở xuất khẩu thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật; …

Xem tiếp

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN

Quyết định ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

Xem tiếp

Thông Tư Số 02/2013/TT-BNNPTNT

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

Xem tiếp

Thông Tư Số 02/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Xem tiếp

Thông Tư Số 13/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư này qui định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm (sau đây gọi tắt là hàng hóa) nhập khẩu vào Việt Nam

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875