Home / Tin Tức / Năm 2016, kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP

Năm 2016, kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP

Năm 2016, 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, trong đó, 83,2% đạt điều kiện an toàn thực phẩm.

Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND TP Hà Nội vừa ban hành, triển khai công tác ATTP năm 2016 trong đó đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Theo kế hoạch, 100% Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức và 89% có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; phấn đấu 80% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 79% người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP. 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm diện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP ngành Y tế đạt 78%, ngành Công thương đạt 80%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản, thủy sản được kiểm tra phân loại, đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tuyến thành phố đạt 90%, tuyến quận, huyện đạt 70%, tuyến xã, phường, thị trấn đạt 40%.

100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, trong đó, 83,2% đạt điều kiện ATTP. Phấn đấu 60% số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc ngành công thương được hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO 22000. 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ ngộ độc thực phẩm dưới 6 ca trên 100.000 dân. Duy trì và phát triển vùng rau an toàn với quy mô tăng thêm 500 ha. Hỗ trợ duy trì, xây dựng mới chuỗi thực phẩm an toàn nông lâm thủy sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm…

UBND thành phố yêu cầu phải đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả…

Anh Minh

Đánh giá bài viết

Tin mới

Xử phạt hơn 55 triệu đồng đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic

(NTD) – Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã ban hành quyết …

Hotline: 0918 828 875