Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / Quốc Hội - Chính Phủ / Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.

Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19/06/2015

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 20/11/2007

Căn cứ Luật thương mại ngày 14/06/2005

Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20/11/2010

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung cụ thể của Nghị định 43/2017/NĐ-CP như sau:

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://vesinhantoanthucpham.vn/wp-content/uploads/2018/04/g17043_43_2017nd-cp-cua-chinh-phu-ve-nhan-hang-hoa.pdf” width=”100%” height=”600px” download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto”]
Đánh giá bài viết

Tin mới

NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2013/NĐ-CP

Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Hotline: 0918 828 875