Home / Hỏi Đáp / Người tiêu dùng thực phẩm có quyền và nghĩa vụ gì?

Người tiêu dùng thực phẩm có quyền và nghĩa vụ gì?

Căn cứ Theo điều 9 chương 2 của luật ATTP quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm quy định chi tiết: Người tiêu dùng thực phẩm có quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền của người tiêu dùng thực phầm:

Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp; được cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo đối với thực phẩm;

Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực phẩm không an toàn gây ra.

Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây:

Tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;

Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng thực phẩm.

FOSI (theo luật ATTP)

Đánh giá bài viết

Tin mới

Hỏi đáp về VietGap trong nuôi trồng thủy sản

Câu hỏi 1: VietGAP là gì? Đáp: VietGAP là tên viết tắt của cụm từ …

Hotline: 0918 828 875