Home / Ủy Ban QL ATTP / Những quy định mới nhất về Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Những quy định mới nhất về Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Ban quản lý an toàn thực phẩm tên tiếng anh: Food Safety Management Authority of Ho Chi Minh City. Tên viêt tắt: FSMABan Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiêm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Bộ Công Thương.

thucpham1_hmwh

Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý);
  • Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh;
  • Căn cứ vào sự thống nhất bàn giao các thủ tục hành chính giữa các Sở có liên quan như Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sự chứng kiến của Sở Tư pháp ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Thời gian chính thức đi vào hoạt động

Kể từ ngày 22/05/2017, Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các vấn đề an toàn thực phẩm.

Các lĩnh vực do ban quản lý an toàn thực phẩm tiếp nhận và giải quyết

Các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận và giải quyết bao gồm:

  • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  • Cấp Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định và cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.
  • Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
  • Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực.
  • Thủ tục về chuỗi thực phẩm an toàn.

Đối với những hồ sơ đã nộp trước ngày 22/5

Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận các thủ tục nêu trên theo thẩm quyền trước ngày 22/5/2017 thì sẽ tiếp tục giải quyết đến khi hoàn tất hồ sơ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr Mạnh: 0981 828 875 - [email protected] hoặc Ms Nguyệt: 0909 228 783 - [email protected] để được tư vấn và cung cấp những thông tin chính xác nhất

Tin mới

Chuỗi sản phẩm thịt – trứng

Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: 1. Điều kiện: …

Hotline: 0918 828 875