Home / Hỏi Đáp / Sản xuất và kinh doanh thực phẩm bây giờ áp dụng quy định nào?

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm bây giờ áp dụng quy định nào?

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm áp dụng theo luật ATTP (Luật ATTP số 55/2010/QH12). Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Tin mới

Hỏi đáp về VietGap trong nuôi trồng thủy sản

Câu hỏi 1: VietGAP là gì? Đáp: VietGAP là tên viết tắt của cụm từ …

error: Content is protected !!
Hotline: 0918 828 875