Home / Tag Archives: bao bì

Tag Archives: bao bì

Thực phẩm chay có dòi, bao bì bị đục khoét từ bên trong

Thực phẩm chay có dòi, bao bì bị đục khoét từ bên trong

Đang chế biến xuất ăn chay cho công nhân, đầu bếp hốt hoảng phát hiện thực phẩm chay có dòi, toan bộ gói thực phẩm chay đều có nhiều giòi bọ.

Xem tiếp

Bao Bì Thông Minh

Bao Bì Thông Minh

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng muốn có nhiều thông tin cần thiết về sản phẩm tiêu thụ. Và chiếc cầu nối giúp họ tiếp cận thông tin này nằm ở bao bì. Đằng sau khái niệm “bao bì”, chúng ta ngầm hiểu cả khái niệm “nhãn hàng”, “quy trình đóng gói” và “điều kiện bảo quản”.

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875