Home / Tag Archives: bình dân

Tag Archives: bình dân

Dùng hóa chất hô biến gạo bình dân thành thượng hạng

Dùng hóa chất hô biến gạo bình dân thành thượng hạng

Để “hô biến” gạo bình dân thành gạo thượng hạng nhằm nâng cao giá thành, một số chủ buôn không ngần ngại trộn hương liệu tạo mùi.

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875