Home / Tag Archives: chỉ tiêu kiểm nghiệm bia

Tag Archives: chỉ tiêu kiểm nghiệm bia

Hướng dẫn lên chỉ tiêu kiểm nghiệm bia

Hướng dẫn lên chỉ tiêu kiểm nghiệm bia

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bia trên thị trường Việt Nam hôm nay Fosi sẽ hướng dẫn lên chỉ tiêu kiểm nghiệm bia nhanh chóng chính xác. Theo quy định cơ sở, doanh nghiệp phải hoàn thành đầy đủ mọi thủ tục trước khi kinh doanh trên thị trường nếu …

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875