Home / Tag Archives: công bố thực phẩm

Tag Archives: công bố thực phẩm

Công bố chất lượng thực phẩm trọn gói tại FOSI

Chất lượng sản phẩm thực phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng, vì vậy tất cả các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước, các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đều phải tiến hành công bố sản phẩm.

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875