Home / Tag Archives: dòi

Tag Archives: dòi

Thực phẩm chay có dòi, bao bì bị đục khoét từ bên trong

Thực phẩm chay có dòi, bao bì bị đục khoét từ bên trong

Đang chế biến xuất ăn chay cho công nhân, đầu bếp hốt hoảng phát hiện thực phẩm chay có dòi, toan bộ gói thực phẩm chay đều có nhiều giòi bọ.

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875