Home / Tag Archives: đóng gói

Tag Archives: đóng gói

Nước đá dùng liền phải được đóng gói

Nước đá dùng liền phải được đóng gói

Chi cục vừa có công văn đề nghị các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP chỉ sử dụng nước đá dùng liền được đóng gói trong bao bì kín, hợp vệ sinh và ưu tiên cho các sản phẩm nước đá thực hiện ghi nhãn theo đúng quy định. Nước đá phải được bảo quản, vận chuyển trên các phương tiện chuyên dung.

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875