Home / Tag Archives: iso 9001:2008

Tag Archives: iso 9001:2008

ISO 9001: 2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng mới nhất

ISO 9001: 2008

ISO 9001: 2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng mới nhất được sửa đổi lần thứ 4 của tổ chức ISO. Đây là sự đúc kết các kinh nghiệm tốt nhất về hệ thống quản lý chất lượng trên thế giới. ISO 9001 cũng là tiêu chuẩn được thừa nhận và áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875