Home / Tag Archives: kiểm dịch thực vật

Tag Archives: kiểm dịch thực vật

Thông Tư Số 65/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (dưới đây gọi tắt là giấy chứng nhận).

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875