Home / Tag Archives: phụ gia thực phẩm

Tag Archives: phụ gia thực phẩm

Thông Tư Số 26/2012/TT-BYT

Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Xem tiếp

Thông Tư Số 27/2012/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875