Home / Tag Archives: sở hữu trí tuệ

Tag Archives: sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v...

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875