Home / Tag Archives: thông tư 08

Tag Archives: thông tư 08

Thông Tư 08/2015/TT-BYT

thông tư 08

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2012/TT-BYT) như sau: 1. Bổ sung Phụ lục 1 Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực …

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875