Home / Tag Archives: thông tư 34

Tag Archives: thông tư 34

Thông Tư 34/2018/TT-BNNPTNN

thông tư 34

Thông tư 34 quy định về Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu. Hướng dẫn thực hiện kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn …

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875