Home / Ủy Ban QL ATTP

Ủy Ban QL ATTP

Xin cấp giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm đối với cá nhân – tổ chức

Căn cứ vào: Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông tư 149/2013/TT-BTC về quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Các bước …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm thuộc lĩnh vực công thương

 Hồ sơ đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 1. Điều kiện:  Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương và đáp ứng điều kiện theo các văn bản sau:  – Thông tư …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm rau củ quả

Đối với cơ sở sản xuất rau, củ, quả 1. Điều kiện: Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm thịt – trứng

Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: 1. Điều kiện: Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là ATTP) theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Bộ NN&PTNT) hoặc cơ …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm thủy sản

I. Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản Điều kiện: – Cơ sở nuôi trồng thủy sản được kiểm tra, đánh giá, phân loại đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở …

Xem tiếp

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Được sự thống nhất bàn giao các thủ tục hành chính giữa các Sở có liên quan như Sở Y tế, Sở Công Thương,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có sự chứng kiến của Sở Tư pháp. Kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2017 Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chính Minh chính thức đi vào …

Xem tiếp

Những quy định mới nhất về Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Ban quản lý an toàn thực phẩm tên tiếng anh: Food Safety Management Authority of Ho Chi Minh City. Tên viêt tắt: FSMA. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân …

Xem tiếp

Bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

Sáng 6-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ cho đến ngày cuối năm 2019. Bà Phạm Khánh Phong Lan sinh năm 1970, …

Xem tiếp

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM hoạt động từ tháng 3

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5.12.2016 của Thủ tướng về thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM. BQL là cơ quan thuộc UBND TP.HCM, có chức năng giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ …

Xem tiếp
error: Content is protected !!
Hotline: 0918 828 875