Home / Ủy Ban QL ATTP / Ban quản lý đề án chuỗi

Ban quản lý đề án chuỗi

Chuỗi sản phẩm thuộc lĩnh vực công thương

 Hồ sơ đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 1. Điều kiện:  Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương và đáp ứng điều kiện theo các văn bản sau:  – Thông tư …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm rau củ quả

Đối với cơ sở sản xuất rau, củ, quả 1. Điều kiện: Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm thịt – trứng

Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: 1. Điều kiện: Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là ATTP) theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Bộ NN&PTNT) hoặc cơ …

Xem tiếp

Chuỗi sản phẩm thủy sản

I. Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản Điều kiện: – Cơ sở nuôi trồng thủy sản được kiểm tra, đánh giá, phân loại đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở …

Xem tiếp
Hotline: 0918 828 875