Home / Luật An Toàn Thực Phẩm / Bộ Nông Nghiệp / Quy định về xuất khẩu thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật vào Indonexia

Quy định về xuất khẩu thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật vào Indonexia

Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Indonesia vừa ban hành Luật số 04/2015 thay thế cho Luật số 88/2011 nhằm đưa ra các quy định về xuất khẩu thực phẩm vào Indonexia, Luật số 04/2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 .

Kính gửi:

– Các cơ sở xuất khẩu thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật;

– Các phòng kiểm nghiệm thực phẩm.

Căn cứ Công văn số 1991/QLCL-CL2 ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc quy định mới của Indonesia.

Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo các nội dung sau:

1. Indonesia mới ban hành Luật số 04/2015 về Quản lý an toàn thực phẩm trong nhập và xuất đối với thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 thay thế cho Luật số 88/2011. Theo Luật này từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 các quốc gia xuất khẩu không đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định hoặc phòng kiểm nghiệm thực phẩm không đăng ký sẽ không được cấp phép xuất khẩu vào Indonesia.

2. Theo đó Indonesia đề nghị các cơ sở xuất khẩu thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật vào Indonesia và các phòng kiểm nghiệm có nhu cầu đăng ký là đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định nhanh chóng cập nhật những quy định mới để đăng ký xin cấp phép.

3. Thủ tục cấp phép thực phẩm tươi có nguồn gốc thực vật của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được mô tả trong phụ lục II Luật số 04/2015. Hồ sơ đăng ký cấp phép kê khai theo biểu mẫu 5, phụ lục V.

4. Thủ tục đăng ký phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được mô tả trong phụ lục III Luật số 04/2015. Hồ sơ đăng ký kê khai theo biểu mẫu 8, phụ lục V.

(Công hàm của Bộ Nông nghiệp Indonesia liên quan đến những yêu cầu nhập thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật được đăng tại Website Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Website Chi cục Bảo vệ thực vật)./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Xem văn bản đầy đủ.

Luật số 4/2015-quy định xuất khẩu thực phẩm vào Indonexia

Xem văn bản tóm tắt.

Luật số 4/2015-quy định xuất khẩu thực phẩm vào Indonexia

Tin mới

Thông Tư 43/2018/TT-BCT

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy …

Hotline: 0918 828 875